1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії), (відповідно до пункту 4.1постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) застосування переговорної процедури (скорочена) Департаментом освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської областіОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія 1)Замовник: Кременчуцької гімназії №9 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області місцезнаходження: Адреса: 39621, м. Кременчук, вул Івана Приходька, 38/5 код ЄДРПОУ: 23553925 Категорія замовника – юридичні особи, установи, організації зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону «Про публічні закупівлі»;
2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) Класифікатор ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична енергія) на потребу 2022 року. поділ на лоти (частини предмета закупівлі) не передбачається. Назва товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником: Електрична енергія код ДК 021:2015: 09310000-5
3) інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі; Відповідно до Додатку 2 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікація» до цього Оголошення
4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг; Кількість товарів – 32 450 кВт/год, Місце поставки товарів – за адресою замовника
5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг до 31 грудня 2022 року.
6) умови оплати 100 % Післяплата – оплата здійснюється Споживачем впродовж 7 (семи) робочих днів з моменту підписання Акту приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії та отримання від Постачальника рахунку на оплату спожитої електричної енергії
7) очікувана вартість предмета закупівлі 145 525,00 грн. (сто сорок п’ять тисяч п’ятсот двадцять п’ять грн. 00 коп) з ПДВ
8) період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів) період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель);
9) кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю) кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю)
10) перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв Єдиним критерієм оцінки пропозицій на дану закупівлю є ціна. Питома вага критерію оцінки (ціна) – 100%. В разі якщо Учасник є платником ПДВ відповідно до законодавства, такий Учасник обов’язково зазначає ціну з урахування ПДВ. Оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично.
11) Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) 1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. Інформацію подати відповідно до Додатку 2; 2. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».
12) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати) Забезпечення пропозицій учасників – не вимагається
13) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати) Забезпечення виконання договору – не вимагається
14) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі 0,5 %
15) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції Пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. У випадку надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника)
16) Підготовка цінової пропозиції: Цінова пропозиція Учасника, оформляється на фірмовому бланку (за наявності) в довільній формі, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf. В ціну тендерної пропозиції повинні бути включені всі витрати Учасника, які пов’язані з предметом закупівлі. Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки цінової пропозиції.
17) Звернення за роз’ясненнями щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі.
18) Внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні. Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів.
19) Зміст і спосіб подання пропозиції Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій. У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника. Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій.
20) Вимоги щодо оформлення пропозиції Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Усі документи (довідки, інформаційні довідки, листи, гарантійній листи, тощо), які складаються безпосередньо учасником та завантажуються в електронну систему закупівель, повинні бути складені на фірмовому бланку учасника (у разі наявності) та обов’язково повинні містити дату, посаду, прізвище, ініціали, підпис керівника або особи уповноваженої учасником на підписання пропозиції. У відповідності до Закону України від 23.03.2017р. № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями» відбитки печатки, на усіх документах, які складаються безпосередньо учасниками та завантажуються в електронну систему закупівель, не є обов’язковим та проставляються за бажанням учасників. Усі документи, що подаються учасником у складі своєї пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або належним чином засвідчених копій документів у вигляді сканкопій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі сканкопії. Факт подання пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. Фактом подання пропозиції учасник підтверджує, що він не знаходиться в статусі «дефолтного» відповідно до Розділу 1.7 «Невиконання зобов’язань» «Правил ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (зі змінами та доповненнями) та зазначена інформація не була оприлюднена на сайті Приватного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», та/або інших відкритих джерелах інформації. У разі якщо Замовником буде перевірено та виявлено, що Учасник включений до Списку учасників ринку, що набули статусу “дефолтний” станом на дату проведення розгляду та оцінки пропозиції такого Учасника, Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє учасника як такого, що не відповідає встановленимабзацом першимчастини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» вимогам до учасника відповідно до законодавства. В інших випадках, факт подання пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник спрощеної закупівлі, що подав пропозицію.
21) Відхилення пропозиції під час проведення спрощеної закупівлі - пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; - учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; - якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Замовник відхиляє пропозицію учасника, у разі якщо договір про закупівлю не укладено з вини учасника, зокрема у випадку, якщо: - учасник не надав забезпечення виконання договору, якщо таке забезпечення вимагалось умовами оголошення; - учасник не надав замовнику відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; - учасник не надав замовнику копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у оголошенні; - учасник не надав замовнику підписаний договір у строк, визначений Законом України «Про публічні закупівлі».
22) Відміна оголошення про проведення спрощеної закупівлі Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 цієї статті; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: - замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; - електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення. З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду. Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку.
23) Укладення договору за результатами проведеної спрощеної закупівлі Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього Закону. Звіт про результати проведення закупівлі оприлюднюється у порядку, передбаченому статтями 10 і 19 Закону. Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі. У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю.
24) Інша інформація:
а) Додатки до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, що є невід’ємною частиною оголошення: Додаток №1 – «Цінова пропозиція ». Додаток №2 – «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікація». Додаток № 3 – «Вимоги до учасників та інші вимоги» Додаток №4 – «Проект договору постачання електричної енергії». Додаток №5 — «Лист-згода на обробку персональних даних».

Примітка: У разі якщо оголошенням вимагається надання документів не передбачених чинним законодавством для учасника, він надає лист роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на законодавчі підстави, які передбачають не подання відповідних документів.

Всі документи, що подаються учасниками, мають бути чинними станом на очікувану дату розкриття пропозицій. У разі перенесення дати розкриття, документи що подаються у складі тендерної пропозиції учасника повинні бути чинними на остаточну дату розкриття.ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

1. Найменування замовника: Кременчуцька гімназія №9 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

2. Місцезнаходження замовника: 39621, вулиця Івана Приходька, 38/5, м. Кременчук, Полтавська область.

3. Код замовника згідно з ЄДРПОУ: 23553925.

4. Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади та є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів.

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (м’ясо куряче охолоджене філе, м’ясо яловичина охолоджене)

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі*:

7. Кількість товару*: 260 кг.

8. Місце поставки товарів: 39621, вулиця Івана Приходька, 38/5, м. Кременчук, Полтавська область.

9. Строк поставки товарів/ виконання робіт/ надання послуг: 31.12.2021 р.

10. Умови оплати: Оплата за поставлений Товар здійснюється в національній валюті України, в безготівковій формі, розрахунок вважається здійсненим при умові відображення в призначенні платежу відповідного платіжного документа номеру і дати укладеного договору та номеру і дати видаткової накладної. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються після його фактичного отримання відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання згідно ст. 49 Бюджетного кодексу України за наявності фінансування протягом 15 банківських днів на умовах можливості відстрочки платежу до 60 календарних днів. Замовник не несе відповідальності за затримку фінансування договору, яка сталася не з його вини, зокрема у разі відсутності фінансування з бюджету. У разі постачання Товару, що не відповідає якості та/або, асортименту, та/або комплектності та/або кількості, Замовник має право відстрочити оплату за поставлений та/або не поставлений, та/або неякісний товар до заміни вказаного Товару. В такому разі Замовнику не нараховуються штрафні санкції та збитки.

11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 51 500,00 грн. (п’ятдесять одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ.

12. Період уточнення інформації про закупівлю: не менше 3-х робочих днів.

13. Кінцевий строк подання: 5 робочих днів.

14. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Оцінка пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна пропозиції.

Питома вага цінового критерію – 100 %.

Методика оцінки: оцінка пропозицій проводиться за цінами пропозицій з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ).

Найбільш економічно вигідною пропозицією визнається така, ціна якої є найнижча за результатами проведення електронного аукціону (у разі його проведення).

За результатами розгляду та оцінки пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5 або у грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі.

16. Вимоги до предмета закупівлі:

16.1. Технічні (якісні) вимоги до товару/ виконання робіт/ надання послуг: Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію на підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

Інформація щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлізазначена у Додатку 4 до цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення викладене в технічному завданні Замовника згідно Додатку 4 до цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі .

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар, запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Згідно статті 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України. Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Пропозиція, що не відповідає технічному завданню зазначеному у Додатку 4 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі, буде відхилена як така, що не відповідає умовам оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

16.2. Ціна пропозиції

При розрахунку вартості пропозиції учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. Розрахунок ціни пропозиції повинен відповідати Додатку 5 цього оголошення.

17. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:

17.1. Оригінал або копія діючої редакції статуту учасника (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) (для юридичних осіб). У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.

17.2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника спрощеної закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору про закупівлю: якщо учасником є юридична особа, то учасник надає документ, який підтверджує її повноваження (наказ про призначення керівника підприємства на посаду або протокол/рішення учасників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т. п. або довіреність керівника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис пропозиції або інше); якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець – копіями сторінок (1, 2, 3 та сторінка, яка містить інформацію про прописку) паспорту громадянина або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (у разі, якщо підписувати пропозицію буде уповноважена учасником особа необхідно додатково надати нотаріально посвідчену довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис пропозиції).

17.3. Довідку, яка містить відомості про учасника, з зазначенням наступної інформації: повне найменування/ПІБ учасника; код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код учасника; місцезнаходження; телефон; факс; E-mail; форма/система оподаткування; вид суб’єкта господарювання: суб’єктів малого підприємництва чи суб’єкт мікро підприємництва чи середнього або великого підприємництва, найменування банку, що обслуговує Учасника; розрахунковий рахунок; прізвище, ім’я, по-батькові керівника та зразок підпису (для юридичної особи); прізвище, ім’я, по-батькові та зразок підпису уповноваженої на підписання договору про закупівлю особи. Довідка може бути надана згідно зразка, наведеного в Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

17.4. Довідку, яка підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору, гарантує свої зобов’язання за ним, погоджується з істотними умовами договору, із зазначенням інформації про особу, що уповноважена підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника.

18. Розмір забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається.

19. Вид забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається.

20. Інші умови:

20.1. Уточнення інформації та порядок внесення змін:

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі.

Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі.

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів.

20.2. Порядок подання пропозицій:

Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

У складі документів пропозиції через електронну систему закупівель учасник також подає наступні документи зазначені в п. 17.1 Оголошення Документи, що складаються безпосередньо учасником та необхідність у складенні яких випливає зі змісту даного оголошення про проведення спрощеної закупівлі (довідки, листи тощо), повинні оформлюватись на фірмовому бланку учасника за його наявності, бути адресовані замовнику, мати вихідний номер, ідентифікатор та назву даної спрощеної закупівлі згідно інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, дату складення документу.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.

Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота).

Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються.

Пропозиція учасника повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

20.3. Порядок внесення змін та відкликання пропозиції:

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції.

Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій.

20.4. Розкриття пропозицій:

Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 цього Закону.

20.5. Розгляд та оцінка пропозицій:

Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною.

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону.

20.6. Порядок визначення переможця:

Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій.

У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника.

За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в електронній системі закупівель.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої статті 14 Закону замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично.

20.7 Підстави відхилення пропозиції

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь.

Документи пропозиції не повинні містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи, що розміщуються учасником в системі. Якщо завантажені документи мають неякісне, неповне, нечітке зображення, мають частково сканований документ, накладений малюнок підпису чи печатки чи виправлення зображення документу у графічних редакторах замовник може прийняти рішення про відхилення пропозиції такого учасника. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.

20.7. Відміна спрощеної закупівлі:

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2)неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дняавтоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

20.8. Порядок та строки укладення договору:

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогамистатті 41 Закону.

Проект договору наведений у Додатку № 5 до цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

20.9. Порядок оскарження рішень та дій замовника

З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду.

Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку.


До оголошення про проведення
спрощеної процедури закупівлі

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Учасник надає у складі своєї тендерної пропозиції наступні документи, які підтверджують якість та безпечність товару, що закуповується:

- Декларація виробника та/або посвідчення про якість, де вказується номер, назва та адреса виробника, дата виготовлення товару на підприємстві, час виготовлення і термін реалізації;

- гарантійний лист в довільній формі щодо безпечності, якості товару та своєчасної поставки залишковий термін зберігання отриманого продукту має бути не менше 80% загального терміну придатності;

- документи, що підтверджують впровадження, застосування та постійну дію на підприємстві Виробника і Постачальника процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а саме: сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів, який відповідає вимогам ДСТУ ІSO 22000:2019 (ISO 22000:2018) чинних на дату розкриття;

- Сканкопію оригіналу експлуатаційного дозволу Учасника, що дозволяє оператору ринку займатися виробництвом, переробкою та реалізацією харчових продуктів. Якщо Учасник не є Виробником – надати сканкопію оригіналу експлуатаційного дозволу Виробника;

- Довідку Учасника, складена в довільній формі, на фірмовому бланку (за його наявності), за підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (за наявності), яка повинна містити інформацію про наявність в Учасника власної чи орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для виконання поставки товару за предметом цієї закупівлі (наявність виробничих та/або складських приміщень);

- Копію документа, що посвідчує право власності на виробничі потужності та/або складські приміщення, або документ (дійсний на дату розкриття) що підтверджує право використання зазначених приміщень;

- Копію довідки про реєстрацію потужностей, видану на ім’я учасника (лист територіального управління ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ, в якому зазначена інформація про їх реєстрацію як оператора ринку).

- Відомості про державну реєстрацію потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва обігу харчових продуктів за принципом «крок назад».

4.У разі, якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, учасник надає сканкопія оригіналу договору, укладеного з виробником (дійсний на рік укладення договору) .

5. Предмет закупівлі згідно технічної специфікації має відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам (ТУ, ДСТУ, ГСТУ), затвердженим у встановленому законодавством України порядку, вимогам Законів України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (зі змінами), Законів України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. №142-16.

6. У разі наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка у харчовому продукті перевищує 0,9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку « ГМО».

7. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, визначених законодавством для товару даного виду.

8. Учасник забезпечує доставку товару за адресою згідно тендерної документації, відповідно вартість доставки включається у вартість тендерної пропозиції.

9. Партія товару формується за письмовою заявкою замовника, яка направляється учаснику швидкодіючими електронними засобами зв’язку (факс, електронна пошта). Поставка товару повинна здійснюватися з моменту одержання відповідної заявки Замовника, про що учасником надається відповідний гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

10. Поставка товару здійснюється узгодженими партіями (частинами) в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби. Кількість партій товару, асортимент та ціна зазначаються в накладних та товарно-транспортних накладних (ТТН). При прийомі продукти харчування повинні відповідати вазі, яка зазначена у супровідних документах.

11. Замовник залишає за собою право зменшити кількість товару після укладання договору у разі зменшення бюджетного фінансування.

12. Товари повинні постачатися транспортом постачальника та за його рахунок за заявками у термін, що не перевищує два робочих дні з дати отримання заявки від Замовника.

13. Особи, які відповідають за транспортування товару (водій та/або експедитор), повинні мати особисті медичні книжки зі своєчасним проходженням обов’язкових медичних оглядів. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати копії особистих медичних книжок водія та/або експедитора, які дійсні на дату розкриття тендерних пропозицій.

14. Довідку у довільній формі щодо наявності власного(них) (або орендованого (них) транспортного(них) засобу(ів) (або спеціалізованого(них) транспортного(них) засобів – для перевезення продукції.

15. Транспортний засіб, яким буде здійснюватися поставка товару, повинен бути пристосований для перевезення продуктів харчування та відповідати вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», вимогам санітарних норм та правил. Учасник обов’язково повинен виконувати промивання та дезінфекцію кузова рухомого складу. Дезінфекція транспортного засобу повинна бути проведена відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025.

16. В підтвердження цього Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати копії таких документів:

- договір з підприємством, яке виконує дезінфекцію та миття транспортного засобу та актів наданих послуг (виконаних робіт) з дезінфекції та миття транспортного засобу за один повний місяць, який передує даті розкриття тендерних пропозицій, завірені підписом та печаткою(за наявності та у разі її використання)уповноваженої особи Учасника (стосується Учасників, у яких дезінфекцію та миття транспортного засобу виконують постачальники або підрядники);

або

- довідку у довільній формі, завірену підписом та печаткою(за наявності та у разі її використання)уповноваженої особи Учасника про виконані такі роботи за один повний місяць, який передує даті розкриття тендерних пропозицій (стосується Учасників, які самостійно виконують дезінфекцію та миття транспортного засобу.

17. Тара повинна забезпечувати повну цілісність товару при транспортуванні. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість товару. Тара (упаковка) – незворотна.

№ з/п Найменування товару Од. вим. Загальна кількість товару, кг Вимоги до якості та технічні характеристики
1 1 1 М'ясо яловиче (охолоджене) кг 60 М'ясо яловиче без кісток (вищого гатунку). Зовнішній вигляд: М’якоть отримана від спинної, поперекової, тазостегнової та лопаткової частини туш, (не менше 2.5 кг) зачищених від сухожилок і грубих поверхневих плівок. Краї зарівняні, без бахромок, відсутність на поверхні згустків крові та забруднень. Поверхня чиста, не завітрена, без слизі. Колір від рожевого до червоного. Запах доброякісного м’яса, без стороннього запаху, без ознак псування. Не повинно бути залишків шкіри, згустків крові, забруднень, не дозволяється завозити м’ясні обрізки. М’ясо повинне відповідати ДСТУ, ТУ, ГСТУ державного стандарту, мати відповідні сертифікати і висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Термін придатності до споживання товару повинен складати не менше, ніж 80% загального терміну придатності споживання. Пакування: на кожній одиниці фасування повинне бути маркування у вигляді печатки або етикетки із зазначенням; найменування та адреса підприємства-виробника; найменування та вид, термічний стан; вага нетто; дата виготовлення; термін придатності та умови зберігання.
22 Філе куряче (охолоджене) кг 200 Куряче філе 1 категорії, охолоджене, із залишковим терміном придатності на момент поставки не менше 80% від терміну придатності виробника. За термічним станом – охолоджені . Філе за зовнішнім виглядом білувато-жовтого кольору з рожевим відтінком, поверхня волога, блискуча, без слизу і плісняви, без консервантів, без ГМО. М’ясо повинне відповідати ДСТУ, ТУ, ГСТУ державного стандарту, мати відповідні сертифікати і висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Пакування: на кожній одиниці фасування повинне бути маркування у вигляді печатки або етикетки із зазначенням; найменування та адреса підприємства-виробника; найменування та вид, термічний стан; вага нетто; дата виготовлення; термін придатності та умови зберігання.

Зверніть увагу: прохання не занижувати ціни на товар за рахунок зниження його якості. Пропозиції надавайте за реальними цінами, за якими ви зможете поставляти якісний товар. У випадку поставки неякісного товару договір буде розірвано.

Якщо поставлений товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, постачальник повинен замінити товар своїми силами і за свій рахунок на протязі 1 дня.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 178

Фотогалерея

Кременчуцька гімназія №9 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вул. Приходька, 38/5,
39600, Полтавська область, м. Кременчук,
Україна

Дата останньої зміни 26 Лютого 2024

Цей сайт безкоштовний!